Kulatý stůl: Udržitelná spotřeba při nákupu potravin

Kulatý stůl: Udržitelná spotřeba při nákupu potravin

25. listopadu 2021
Začátek události
25. listopadu 2021 - 14:00
Konec události
25. listopadu 2021 - 15:30
Místo konání
Konferenční centrum City, Na strži 65/1702, Praha 4

Dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl, který pořádá Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. ve spolupráci s Radou kvality České republiky.

Kulatý stůl přinese pohled účastníků na plýtvání potravinami jako na významný faktor udržitelné spotřeby potravin a také na možná opatření a doporučení, jak tomuto fenoménu na straně spotřebitelů efektivně zabránit a jak snížit i celkový objem potravinového odpadu, který každoročně produkujeme.

Pozvánka a program

Akci bude možné sledovat také online na adrese: Potraviny&Spotrebitel