Společnost Technické služby Tábor s.r.o. je 100% vlastněna městem Tábor a jako taková na trhu působí v roli veřejného zadavatele a zároveň plní sociální roli. Společenská odpovědnost je pro organizaci samozřejmostí a stále pracuje na zlepšování se v této oblasti. Mezi nejvýznamnější působení v CSR je oblast enviromentální a sociální.

Kontakt: Michal Polanecký
email: jednatel@tstabor.cz