5. ročník Národní konference s tematikou kvality a CSR odstartoval sérii odborných akcí v rámci Programu Listopad – Měsíc kvality. Konferenci, která proběhla v sále AVI v Pařížské ulici v Praze, uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Konferenci, které se zúčastnili zástupci soukromého i veřejného sektoru a akademické sféry, jak osobně, tak i online, zahájila úvodním slovem náměstkyně ministra na MPO a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková. Ve svém příspěvku zmínila mj. Národní plán obnovy, jež je klíčovým nástrojem pro nastartování pandemií poškozené ekonomiky. „Národní plán obnovy a kvalita jsou spojité nádoby,“ sdělila v úvodu konference. Zároveň oficiálně zahájila měsíc kvality, v rámci kterého se budou konat odborné akce, semináře, konference, ale i Slavnostní předávání Národních cen České republiky na Pražském hradě.

Konference byla rozdělena do čtyř bloků.

V prvním příspěvku úvodního bloku představil ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler aktivity MPO a Rady kvality ČR v roce 2021 a priority do budoucna. „Budeme i nadále podporovat české výrobce a poskytovatele služeb ve městech i na venkově, aktivity odborných sekcí Rady kvality a oblast rodinného podnikání,“ uvedl k plánovaným cílům Pavel Vinkler. Následovala prezentace majitele firmy LIKO-S, a.s. Libora Musila, který ve svém příspěvku věnovaném ekologickému podnikání přiblížil způsob, jak se vypořádat s probíhajícími klimatickými změnami. Třetí příspěvek, který přednesl Adam Gromnica z MPSV, byl věnován problematice kvality ve veřejných zakázkách. Uvedl příklady kvality v rámci různých typů zakázek a na závěr přítomné seznámil s novinkami v odpovědném veřejném zadávání.

Druhý blok byl věnován kvalitě. Úvodní příspěvek prezentoval Štěpán Kmoníček z oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na MPO, který prezentoval komplexní přístup ke zpracování národní strategie řízení kvality v ČR. Růžena Petříková, místopředsedkyně Rady kvality ČR v následujícím příspěvku hovořila především o nadčasovém odkazu soustavy řízení Tomáše Bati, jejíž prvky lze úspěšně používat i v řízení firem v dnešní době. Blok zakončil příspěvek Tomislava Vaňka, dlouholetého hodnotitele Národních cen kvality, který představil první zkušenosti KÚ Libereckého kraje s implementací nového modelu EFQM. Ve své prezentaci nabídl nejprve srovnání s dosavadním modelem, posléze se věnoval postupu zavádění nového modelu.

Třetí blok byl věnován společenské odpovědnosti. První přednášející Ludmila Hyklová z odboru mezinárodního a evropského práva na MPO seznámila účastníky konference se Směrnicí OECD pro nadnárodní podniky a pokyny OECD pro vybraná průmyslová odvětví. V další části představila principy náležité péče (due dilligence) a činnost Národního kontaktního místa. Dan Heuer ze společnosti Fair Venture, s.r.o. ve svém příspěvku představil nové pojetí a požadavky na vykazování firemní udržitelnosti. „ESG – environmentální, sociální a korporátní správa a řízení je nový pojem, se kterým se nyní budeme stále více setkávat,“ uvedl Dan Heuer. Následovala prezentace Šárky Janků z VŠB Ostrava, která nabídla pohled na vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti. Ve svém příspěvku se zamyslela nad otázkou, kdy začít učit společenskou odpovědnost a s čím začít na různých stupních vzdělávací soustavy.

Závěrečný blok byl věnován příkladům dobré praxe. V rámci bloku vystoupili zástupci akademické sféry, poskytovatelů služeb i výrobní sféry.

Nejdříve vystoupila Zuzana Holá ze společnosti Vodafone, která v rámci své prezentace rozdělila aktivity společnosti na poli udržitelnosti do třech oblastí – digitalizace, společnost, planeta a zmínila konkrétní projekty v každé z těchto oblastí. Další prezentující byla Anna Josková z České zemědělské univerzity v Praze. V rámci svého příspěvku představila projekty z interní CSR soutěže, reportování udržitelnosti a využívání benchmarkingu z ocenění v oblasti CSR. Martin Girášek, manažer Technických služeb Opava prezentoval, že i komunální služby se dají realizovat kvalitně a společensky odpovědně. „V souladu s Tomášem Baťou, kterého považuje společnost za svůj vzor, konáme jen tu práci, která slouží veřejnosti,“ citoval Martin Girášek. V samotném závěru vystoupil se svou prezentací Marek Michálko, ředitel společnosti EMBA. Popsal fungování společnosti, která se již od roku 1882 zabývá především výrobou hladké lepenky, zejména CSR aktivity v rámci společnosti, které naplňují všechny tři pilíře společenské odpovědnosti – environmentální, sociální a ekonomický.

Program konference a prezentace přednášejících jsou k dispozici zde:

I. BLOK

Priority MPO a Rady kvality ČR – Pavel Vinkler

Příroda jako dodavatel nebo jako zákazník? – Libor Musil

Odpovědné veřejné zadávání – Kvalita ve veřejných zakázkách – Adam Gromnica

II. BLOK

Národní strategie kvality ČR 2030 – Štěpán Kmoníček

Kvalita na prvním místě – Růžena Petříková

První zkušenosti KÚ Libereckého kraje s Modelem EFQM 2020 – Tomislav Vaněk

III. BLOK

Doporučení OECD k odpovědnému podnikatelskému chování a nástroje k jeho vybudování  Ludmila Hyklová

Udržitelnost jako příležitost pro byznys – Dan Heuer

Učit společenskou odpovědnost a učit společensky odpovědně? – Šárka Janků

IV. BLOK

Udržitelné podnikání Vodafone Czech RepublicZuzana Holá

Odpovědná a udržitelná ČZUAnna Josková

Služba veřejnosti, aneb i komunální služby se dají realizovat kvalitně a společensky odpovědněMartin Girášek

Společenská odpovědnost jako součást DNA firmyMarek Michálko

Fotogalerie: