I letos společnost držitelů značky Česká kvalita přivítala nové členy. Potvrzení o kvalitním výrobku či službě může nově používat čtrnáct organizací zapojených do Národního programu Česká kvalita. Certifikáty jim na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) u příležitosti slavnostní akce Den s Českou kvalitou předal předseda Rady kvality ČR a náměstek ministra Eduard Muřický.

Podpora Národního Programu Česká kvalita ze strany Rady kvality ČR dnes tvoří 40 % jejího rozpočtu. Nakolik je tato podpora efektivně využita záleží na úzké spolupráci všech zainteresovaných stran a tímto směrem se dál hodláme ubírat,“ uvedl předseda Rady kvality ČR Eduard Muřický. 

Národní program Česká kvalita v současné době zahrnuje 22 různých značek. Kvalitu každého produktu, který se uchází o jednotlivá ocenění ověřují nezávislí experti a kritéria hodnocení jsou velmi náročná. Poté, co se subjekt stane držitelem osvědčení ke značce Česká kvalita, jakost oceněného produktu se průběžně ověřuje, stejně jako spokojenost zákazníků s daným výrobkem či službou.

Národní program Česká kvalita má své jasně určené místo na webových stránkách Oficiálního portálu Rady kvality ČR, ve spolupráci se sekretariátem a řídícím výborem Programu se daří zkvalitňovat jeho prezentaci a to nejen na stránkách portálu, ale i pomocí dalších marketingových nástrojů,“ bilancoval 1.místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

Den s Českou kvalitou je součástí tradičního pojetí listopadu jako měsíce kvality. Pravidelně se na podzim koná řada odborných akcí, seminářů či konferencí, které připravilo MPO společně s Radou kvality ČR a dalšími partnery. Každoročním vyvrcholením je slavnostní předání Národních cen ČR. Výsledky ročníku 2022 budou zveřejněny a ceny slavnostně předány 23. listopadu ve Skleněném sále v Ministerstvu průmyslu a obchodu.

„Věřím, že dnešní slavnostní den a další propagační akce, které budou v příštích týdnech a měsících následovat, účinně zviditelní téma kvality a napomohou ke zvyšování vnímání značek kvality přijatých do Národního programu, jak mezi spotřebiteli, tak mezi výrobci a poskytovateli služeb včetně malých a středních podniků,“ dodává k tomu Libor Dupal, předseda Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita.

NOVÍ DRŽITELÉ OSVĚDČENÍ KE ZNAČCE ČESKÁ KVALITA:

Česká kvalita: Ekologicky šetrný výrobek

Česká kvalita: Osvědčeno pro stavbu

  • BEST, a. s.oceněný výrobek: Betonové dlažební desky

Česká kvalita: Značka kvality v sociálních službách

Česká kvalita: Prověřená veřejně prospěšná organizace

Česká kvalita: Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „Žirafa“

  • Konsorcium T+M s. r. o.oceněný výrobek: Kolekce dětské usňové celoroční vycházkové obuvi značky KTR
  • V+J Obuv s. r. o.oceněný výrobek: Kolekce dětské usňové vycházkové obuvi letní a celoroční značky Froddo

Česká kvalita: CZECH MADE

  • KRPA FORM, a. s.oceněný výrobek: Tiskopisy pro výpočetní techniku KRPA FORM

Česká kvalita: ITC Certifikovaná kvalita

Česká kvalita: Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz 

  • TR Antoš s. r. o., Turnovoceněný výrobek: Výroba a dodání dětského hřiště z akátového dřeva, místo: Dětské hřiště při Základní škole Příšovice

Česká kvalita: QZ Zaručená kvalita

Celý záznam z akce Den s Českou kvalitou můžete zhlédnout níže:

FOTOGALERIE:

moderátor celé akce – Patrik Rozehnal
1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPOPavel Vinkler
nezávislý konzultant a lektor v oblasti marketingu a reklamy – Vít Baloušek
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR – Jiří Horecký
tajemník Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, vedoucí hodnotitelů Značky spolehlivosti – Aleš Mrázek
specialista podpory společenské odpovědnosti, CENIA – Vendula Hemzalová
předseda Rady kvality ČR, náměstek Sekce průmyslu a stavebnictví MPO – Eduard Muřický
Osvědčení ke značce Hřiště, sportoviště, tělocvična – Ověřený provoz získala společnost IMPERIAL BAU, stavební společnost s. r. o. Oceněný výrobek: Výroba a dodání skateboardingového hřiště do Aktivity parku u rybníka Svět, Třeboň. Osvědčení převzal Róbert Ortančík, jednatel společnosti.
Osvědčení ke značce Hřiště, sportoviště, tělocvična – Ověřený provoz získala i společnost TR Antoš s. r. o. z Turnova. Oceněný výrobek: Výroba a dodání dětského hřiště z akátového dřeva, místo: Dětské hřiště při Základní škole Příšovice. Osvědčení převzal Jan Zahradníček, ředitel společnosti.
Osvědčení ke značce Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“ získala společnost V+J Obuv s. r. o. Oceněný výrobek: Kolekce dětské usňové vycházkové obuvi letní a celoroční značky Froddo. Osvědčení převzal Karel Jauker, jednatel společnosti.
Osvědčení ke značce Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“ získala i společnost Konsorcium T+M s. r. o. Oceněný výrobek: Kolekce dětské usňové celoroční vycházkové obuvi značky KTR. Osvědčení převzal Antonín Žirovnický, jednatel společnosti.
Osvědčení ke Značce kvality v sociálních službách získalo Centrum sociálních služeb Praha 2, Domov pro seniory Máchova. Osvědčení převzala Martina Polanská, ředitelka zařízení.
Osvědčení ke Značce kvality v sociálních službách získala i SeneCura, Seniorcentrum Šanov. Osvědčení převzala Lucie Vaněčková z útvaru marketingu.
Osvědčení ke značce Prověřená veřejně prospěšná organizace získala Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí. Osvědčení převzala Daniela Rejzková, projektová manažerka střediska.
Osvědčení ke značce Prověřená veřejně prospěšná organizace získala i Česká abilympijská asociace, z. s. Osvědčení převzala Pavlína Potůčková, místopředsedkyně spolku a ředitelka Centra Kosatec.
Osvědčení ke značce Osvědčeno pro stavbu získala společnost HELUZ IZOS s. r. o. Oceněný výrobek: Izolační trojskla  – IZOS TRIPLE. Osvědčení převzal Jiří Weis, CEO společnosti.
Osvědčení ke značce Osvědčeno pro stavbu získala i společnost BEST, a. s. Oceněný výrobek: Betonové dlažební desky. Osvědčení převzal Karel Nosek, výkonný ředitel společnosti.
Osvědčení ke značce QZ – Zaručená kvalita získala společnost Prádelna Koudelka a syn s. r. o. Osvědčení převzal Ondřej Koudelka, majitel a jednatel společnosti.
Osvědčení ke značce ITC certifikovaná kvalita získala společnost TESCOMA s. r. o. Oceněný výrobek: Sada kuchyňského nádobí COMPACT. Osvědčení převzal Ladislav Vaculík, ředitel úseku Řízení jakosti společnosti.

Osvědčení ke značce CZECH MADE získala společnost KRPA FORM, a. s. Oceněný výrobek: Tiskopisy pro výpočetní techniku KRPA FORM. Osvědčení převzal Tomáš Bárta, výkonný a obchodní ředitel společnosti.
Osvědčení ke značce Ekologicky šetrný výrobek získala společnost EMBA, s. r. o. Oceněný výrobek: Hladká lepenka ze sběrového papíru. Osvědčení převzal Marek Michálko, generální ředitel společnosti.

Více informací k Národnímu programu Česká kvalita: