Chcete se vzdělávat v oblasti společenské odpovědnosti?

Česká společnost pro jakost pravě vypisuje kurz Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949.

Kurz je určen pracovníkům v oboru automobilového průmyslu, kteří se věnují řízení a zabezpečování kvality a provádějí audity v systémech managementu kvality

Co získáte absolvováním kurzu?

  • Kurz pomůže lépe pochopit požadavek článku 5.1.1.1 normy IATF 16949:2016 (Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu).
  • Účastníci se blíže seznámí s obsahem pojmu společenská odpovědnost, s jejím významem v současnosti a s efektivními přístupy k její implementaci/zavedení v konkrétních firmách.
  • Předmětem workshopů a diskusí budou vedle stanovení strategie společenské odpovědnosti včetně protikorupční politiky i konkrétní způsoby identifikace a analýzy dopadů firem na společnost, způsoby identifikace zainteresovaných stran a jejich významu, výběr vhodných CSR aktivit a protikorupčních praktik pro splnění nejen požadavků této normy, ale i pro zvýšení ekonomické a společenské hodnoty firem v oblasti automobilového průmyslu.

Bližší informace o kurzu naleznete zde.

Termín: 22. září 2017

logo_csj