Milí členové Platformy, zveme Vás na druhé setkání Platformy zainteresovaných stran CSR pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu, které se uskuteční dne 30.dubna 2019 v 10, 00 hod.  na MPO, Na Františku 32 (v místnosti č.239 -1.patro, příchod možný od 9,30)

V úvodním bloku setkání členů Platformy zainteresovaných stran CSR budou informovat zástupci Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO o Národním akčním plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023, o dalším vydání Newsletteru CSR či o integraci národního portálu CSR do BusinessInfo.cz. Hlavní diskuse bude zaměřena na oblasti Nefinanční reporting a Vzdělávání. Budou prezentovány např. aktivity IKEA v oblasti nefinančního reportingu a dále vzdělávání v oblasti CSR od zástupkyně akademické sféry.

Potvrzení účasti zasílejte nejpozději do 19. dubna 2019 na emailové adresy

mullen@mpo.cz a simkova@mpo.cz.

Z kapacitních důvodů prosíme o účast vždy pouze jednoho zástupce za organizaci.