Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Setkání Platformy zainteresovaných stran CSR

Datum konání:
30. 11. 2015

Pořadatel:
Rada kvality ČR

Místo konání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, Praha 1

Akce otevřená pouze pro členy Platformy zainteresovaných stran CSR

Kontakt:
Mgr. Ivona Krummerová
E-mail: krummerova@csq.cz