Spolupráce, která byla v roce 2022 navázána reciproční účastí představitelů Rady kvality ČR a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví Slovenské republiky (dále ÚNMS SR) na vyhlášení Národních cen v České a Slovenské republice, pokračovala pracovním setkáním 16. února 2023 v Bratislavě, na půdě ÚNMS SR. Stěžejním tématem setkání bylo seznámení se s činností obou institucí, zejména výměna zkušeností s organizací národních ocenění v oblasti kvality a společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Českou delegaci, složenou se zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále MPO ČR), která se jednání zúčastnila na základě pozvání předsedkyně ÚNMS SR Kataríny Surmíkové Tatranské, MBA, vedli předseda Rady kvality ČR Ing. Eduard Muřický a 1. místopředseda Rady kvality ČR Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., hostitelskou delegaci pak ředitelka Odboru kvality a projektového řízení JUDr. Mgr. Anna Budiaková, Ph.D. a Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, Ph.D., místopředseda Národního programu kvality SR.

Obě delegace si připravily prezentace, v jejichž průběhu probíhala široká diskuse nejen o organizaci národních ocenění, ale i o podmínkách zavádění systémů řízení kvality ve veřejném i soukromém sektoru v obou zemích. Partneři si během jednání vyměnili své zkušenosti a potvrdili zájem o další spolupráci. Česká strana v závěru pozvala své hostitele na 7. Národní konferenci kvality a společenské odpovědnosti, která proběhne 14. září 2023 v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na fotografii zleva:

Ing. Katarína Verešová
– Odbor kvality a projektového řízení, ÚNMS SR
Ing. Miroslav Svoboda, PhD. – vedoucí Oddělení společenské odpovědnosti organizací a řízení kvality, MPO ČR
Ing. Jana Tančinová – Oddělení obchodního podnikání, MPO ČR
Ing. Eduard Muřický – předseda Rady kvality České republiky, MPO ČR
JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD. – ředitelka Odboru kvality a projektového řízení, ÚNMS SR
Ing. Katarína Kašubová – Odbor kvality a projektového řízení, ÚNMS SR
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. – místopředseda Rady Národního programu kvality SR
Mgr. Gréta Hrehová – Odbor kvality a projektového řízení, ÚNMS SR
Ing. Martina Piklová – výkonný sekretariát Rady Národního programu kvality SR, ÚNMS SR
Ing. Pavel Vinkler, Ph.D. – 1. místopředseda Rady kvality České republiky, MPO ČR

O tomto setkání informovalo veřejnost také ÚNMS SR ZDE.