Dne 19. 1. 2023 proběhl online formou seminář k Cenám hejtmana za společenskou odpovědnost, kterého se zúčastnili zástupci MPO, Rady kvality ČR a 11 krajů České republiky. Seminář byl zaměřen na představení Cen hejtmana za CSR a výměnu zkušeností krajů s organizací tohoto prestižního ocenění s cílem aktivně zapojit i další kraje, kde Cena hejtmana dosud nebyla vyhlašována.

Seminář řídil 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler, který přednesl i úvodní prezentaci, ve které představil aktivity MPO a Rady kvality ČR v rámci podpory kvality a společenské odpovědnosti v České republice. V rámci své prezentace mj. zdůraznil připravenost MPO podpořit Ceny hejtmana za CSR a organizaci projektu ve všech krajích.

„Získání Ceny hejtmana za CSR bylo v minulosti pro řadu společností podnětem k úspěšné účasti v Národních cenách ČR za CSR,“ připomenul Pavel Vinkler.

V dalším průběhu jednání pozdravili účastníky hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a místopředsedkyně Rady kvality ČR Růžena Petříková, do jejíž kompetence komunikace s regiony v rámci Cen hejtmana za CSR spadá.

Následovaly prezentace zástupců krajů, které obsahovaly zkušenosti s organizací ocenění. Za Moravskoslezský kraj, který v uplynulém roce pořádal již 13. ročník vystoupila s prezentací Lada Zemanová z kanceláře hejtmana. Z pohledu kraje, který odstartoval projekt Cen hejtmana za CSR v roce 2021 vystoupil v dalším průběhu semináře zástupce Olomouckého kraje Radovan Vašíček. Prezentace krajů pak završila prezentace Jihočeského kraje přednesená ředitelkou Jihočeské agentury pro podporu podnikání Michaelou Novotnou.

V závěru semináře dostali jeho účastníci prostor pro diskusi. Do ní se zapojila se svými postřehy z organizace ocenění zástupkyně Ústeckého kraje Edita Kovaříková, v dalším průběhu diskuse pak i hodnotitel cen Pavel Hercík a místopředseda Rady kvality Alexander Šafařík – Pštrosz.

Seminář byl zakončen s tím, že kraje poskytnou do konce února sekretariátu Rady kvality ČR (sekretariatRKCR@mpo.cz) informaci, zda v roce 2023 vyhlásí Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost.

Prezentace ze semináře:

Aktivity MPO a Rady kvality ČR (Pavel Vinkler)

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost (Lada Zemanová)

Cena hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost (Michaela Novotná)

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost (Radovan Vašíček)

Více informací k Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost naleznete zde: