Regionální konference SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

Regionální konference SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

21. září 2017
Začátek události
21. září 2017
Konec události
25. ledna 2021 - 08:29
Místo konání
Jihlava

Kraj Vysočina pořádá 2. ročník regionální konferenci 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
ORGANIZACÍ

Druhý ročník regionální konference navazuje na vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. První ročník založil tradici inspirativního setkávání, které si klade si za cíl zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, jejich obchodními a jinými partnery, orgány regionální místní a samosprávy a širokou veřejností a zvýšení prestiže organizací orientující se na tuto problematiku.

Svá speciální poselství přednesou významní zástupci vítězných organizací Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016. Program bude věnován jednotlivým konceptům souvisejícím s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Důraz bude kladen na diskusi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s dosavadní aplikací konceptu společenské odpovědnosti.

Konference přinese motivaci k uplatňování konceptu společenské odpovědnosti a bude výzvou před vyhlášením třetího ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Pozvánku naleznete zde.

Globální Summit korporátní udržitelnosti pod záštitou OSN.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, kongresový sál