Ve středu 9.12.2020 se uskutečnilo 74. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo stejně jako předchozí z důvodu koronavirové pandemie online, zahájila předsedkyně Rady kvality ČR a náměstkyně MPO Silvana Jirotková. „Jsem ráda, že se i v této nelehké době podařilo uskutečnit řadu významných projektů a akcí, které přispěly ke zvýšení povědomí o významu kvality a společenské odpovědnosti a které Rada kvality a MPO podpořily, ať už organizačně nebo finančně“, uvedla v úvodu zasedání.

V úvodním bodě zasedání seznámil Miroslav Svoboda, vedoucí oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na MPO členy Rady kvality ČR s rekapitulací odborných akcí a projektů za rok 2020.  Celkově bylo v roce 2020 schváleno 47 akcí a projektů, z nichž se díky pandemické situaci podařilo realizovat zhruba polovinu, některé akce proběhly online a některé musely být zrušeny či přesunuty. Členové Rady schválili přesun několika akcí do roku 2021 a dvě nové akce, které by se měly uskutečnit v příštím roce.

1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na MPO Pavel Vinkler pak seznámil členy Rady s novými webovými stránkami Oficiálního portálu Rady kvality ČR (www.narodniportal.cz), které nahradily původní stránky Národního portálu CSR a které jsou uživatelsky přívětivější.

Je předpoklad, že hodnocení Národních cen kvality ČR (programy START PLUS, EXCELENCE), Národní ceny ČR za CSR i Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání se i přes problémy související s pandemií podaří zvládnout dle harmonogramu a koncem ledna 2021 bude moci výsledky potvrdit JURY. Celkem se tohoto ročníku účastní 29 subjektů v rámci programů NCK a CSR a 46 subjektů v rámci Národní ceny za rodinné podnikání. Tato informace byla podána v dalším bodě jednání, po němž následovalo schválení personálního obsazení JURY.

V dalším bodě jednání představil Pavel Vinkler probíhající kampaň k Programu Česká kvalita, kterou zajišťuje odbor komunikace MPO. V rámci uvedené kampaně se uskutečnila řada aktivit, podporujících kvalitní české výrobky a služby, zmíněn byl zejména projekt Řemeslo nenahradíš, reportáže na CNN Prima News, PR články, rádia a propagace na sociálních sítích.

V příštím roce by měl vzniknout nový strategický dokument Národní politika kvality na léta 2021-2030. Prvotní teze byly představeny Štěpánem Kmoníčkem z oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality. „Text by měl být srozumitelný, jasný, přehledný, určený pro širokou veřejnost,“ dodal k přípravě dokumentu Pavel Vinkler.

Miroslav Svoboda poté předložil účastníkům jednání informaci o čerpání rozpočtu Rady kvality ČR v roce 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021.  Úspory, vzniklé především nerealizací slavnostního večera spojeného s předáním ocenění v rámci Národních cen kvality a CSR a dále zrušením či přesunem některých akcí odborných sekcí Rady kvality ČR, budou převedeny do roku 2021.

Na závěr zasedání členové Rady schválili termíny pravidelných jednání Předsednictva Rady kvality ČR a Rady kvality ČR na rok 2021 a požadavek na odborné sekce, aby do konce ledna 2021 předložily přehled své činnosti za rok 2020 ve formě závěrečné zprávy.