Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“

Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“

Značka je signálem pro rodiče dětí, že obuv byla dobrovolně certifikována a že je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná. Zaručuje rovněž bezpečnost při používání.

Informace o značce Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“

Přehled držitelů značky

Správce značky Česká obuvnická a kožedělná asociace