SZUTEST – Product tested
Informační odvětví portálu

SZUTEST – Product tested

Značka prokazuje shodu výrobků s požadavky odpovídajících technických norem, právních předpisů, účelu jejich používání a provozuschopnosti.

Správce značky: Strojírenský zkušební ústav, s. p.

Informace o značce SZUTEST – Product tested.

<< Zpět na přehled značek kvality

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.