SZUTEST – Product tested

SZUTEST – Product tested

Značka prokazuje shodu výrobků s požadavky odpovídajících technických norem, právních předpisů, účelu jejich používání a provozuschopnosti.

Informace o značce SZUTEST – Product tested

Správcem značky je Strojírenský zkušební ústav, s.p.