Prověřená veřejně prospěšná organizace

Prověřená veřejně prospěšná organizace

Značka označuje neziskové organizace, které ve své činnosti splňují vysoké standardy transparentnosti a etiky, odpovědně naplňují svoje poslání a řádně hospodaří se získávanými prostředky.

Informace o značce Prověřená veřejně prospěšná organizace

Přehled držitelů značky

Správce značky je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.