Kvalitní a bezpečná montáž

Kvalitní a bezpečná montáž

Značka Kvalitní a bezpečná montáž vznikla v roce 2005 na základě požadavku a ve spolupráci s Unií elektrotechniků ČR. Vyjadřuje skutečnost, že držitel značky poskytuje služby, které jsou na dobré úrovni a které vyhovují požadavkům EU a že tato skutečnost je prověřena třetí nezávislou stranou.

Informace o značce Kvalitní a bezpečná montáž 

Přehled držitelů značky

Správce značky Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.