Komfortní obuv

Komfortní obuv

„Komfortní obuv“ – značka kvality garantuje dospělým spotřebitelům, že obuv odpovídá z hlediska své konstrukce požadavkům na zdravé obouvání, že je vyrobena z kvalitních a osvědčených materiálů a je v souladu s českými normami a předpisy. Kvalitu obuvi ověřuje nezávislá autorizovaná zkušebna a Komise zdravotně nezávadného obouvání.

Informace o značce Komfortní obuv

Přehled držitelů značky

Správce značky Česká obuvnická a kožedělná asociace