ITC – Certifikovaná kvalita

ITC – Certifikovaná kvalita

Značka je udělována výrobkům s vysokou úrovní bezpečnosti a kvality, spadajícím do rozsahu akreditace Certifikačního orgánu pro výrobky působícího při ITC. Vhodné oblasti pro aplikaci značky jsou stavební výrobky, předměty běžného užívání, elektrické výrobky, zdravotnické výrobky, nábytek apod.

Informace o značce ITC – Certifikovaná kvalita

Přehled držitelů značky

Správce značky je Institut pro testování a certifikaci, a.s.