Hřiště – sportoviště – tělocvična – Ověřený provoz

Hřiště – sportoviště – tělocvična – Ověřený provoz

Značka je důvěryhodnou informací pro všechny osoby, které přicházejí do styku s provozovaným  zařízením, jež je nositelem této značky, že provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu. Podstatou pro udělení licence k držení značky je ověřená a posléze průběžně ověřovaná kvalita a bezpečnost provozu třetí nezávislou stranou.

Informace o značce Hřiště – sportoviště – tělocvična – Ověřený provoz

Přehled držitelů značky

Správce značky Kabinet pro standardizaci, o.p.s.