ESČ

ESČ

Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Je to jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 85 let nepřetržité existence prakticky nezměnil. ESČ je symbolem pro bezpečný výrobek, který je znám a žádán jak odbornou, tak i laickou veřejností.

Informace o značce ESČ

Přehled držitelů značky

Správce značky Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.