ESČ
Informační odvětví portálu

ESČ

Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Je to jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 85 let nepřetržité existence prakticky nezměnil. ESČ je symbolem pro bezpečný výrobek, který je znám a žádán jak odbornou, tak i laickou veřejností.

PŘEHLED DRŽITELŮ ZNAČKY

Správce značky: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Informace o značce ESČ.

<< Zpět na přehled značek kvality

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.