Ekologicky šetrný výrobek / služba

Ekologicky šetrný výrobek / služba

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb jsou produktům, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí, udělovány ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS).

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb se řídí ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I. Ekoznačky EŠV a EŠS jsou proto uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a služeb i v zahraničí, ačkoli se vztahují jen na produkty nabízené na trhu České republiky.

Informace o značce Ekologicky šetrný výrobek/služba

Přehled oceněných produktů

Správce značky Česká informační agentura životního prostředí – CENIA