Česká kvalita Nábytek

Česká kvalita Nábytek

Značka Česká kvalita nábytek umožňuje jednoznačně a jednoduše identifikovat tuzemskou výrobní nábytkářskou společnost, která byla přezkoumána kvalifikovanou institucí z hlediska kvality poskytované služby „zakázková výroba nábytku“. Nebo značka označuje výrobek, který byl nezávislou odbornou institucí prověřen co do kvality, užitné hodnoty a bezpečnosti.

Informace o značce Česká kvalita Nábytek – služba

Informace o značce Česká kvalita Nábytek – produkt

Přehled oceněných produktů

Správce značky Asociace českých nábytkářů