Certifikované služby IT

Certifikované služby IT

Smyslem zavedení značky je vyjádřit skutečnost, že držitel značky poskytuje službu na dobré úrovni, která vyhovuje požadavkům EU. Potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti informačních technologii službu, jejíž kvalita je ověřena nezávislou třetí stranou.

Informace o značce Certifikované služby IT

Přehled držitelů značky

Správce značky Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.