Kvalifikace – odborná způsobilost osob, které provádějí inspekce hřišť a sportovišť je klíčovým aspektem pro tuto činnost, spolu se zajištěním nezávislosti inspekce.
Inspektoři dětských hřišť a sportovišť sdružení v Komoře SOTKVO podstupují každoročně řadu hodin školení k udržení a rozvíjení svých odborných znalostí a odborné způsobilosti. V březnu 2024 se v sídle SOTKVO konalo školení vedené zahraničním lektorem z Dánska. Odpověděl na řadu dotazů členů SOTKVO ve vztahu k praktické aplikaci příslušných evropských norem.

Od domácích lektorů si účastníci připomněli různé výstupy a nástroje, které byly jménem SOTKVO a partnerů (zejména Kabinetu) v nedávné době připraveny s cílem podpořit korektnost trhu a prostředí služeb a provozu dětských hřišť a sportovišť. Připomenuto bylo vydání pravidel správné praxe i dalších publikací. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR bylo připraveno doporučení pro podporu komunikace mezi subjekty v případech podezření na výskyt nebezpečného, a přitom certifikovaného, hřiště. Připravili jsme dokument k podpoře nezávislých a nestranných inspekcí. Představen byl Model pro zajištění kvalitní služby v ČR, rovněž připravený pod záštitou Komory. A další.

Odborná způsobilost inspektorů je zásadní z důvodu výkonu jejich funkcí při provádění inspekcí po instalaci a hlavních ročních inspekcí hřišť a sportovišť, a dále při provádění ročních auditů hřišť a sportovišť, které jsou držiteli ocenění značkou kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz. Systém vzdělávání členů SOTKVO je zajišťován prostřednictvím České společnosti pro jakost a je akreditován Českým institutem pro akreditaci. Certifikovaní inspektoři SOTKVO tak mohou prokázat plný soulad své odborné způsobilosti s TNI CEN/TR 17207 (9403464).

Citovaná značka kvality je součástí Národního programu Česká kvalita (www.narodniportal.cz ). Jednou z podmínek získání značky je i následné ověřování udržování podmínek bezpečnosti a kvality, za kterých příslušný subjekt – provozovatel veřejného zařízení, značku získal.
Libor Dupal, Kabinet pro standardizaci