Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky prodlužují termín pro příjem přihlášek do 24. ročníku Národních cen kvality ČR. Přihlášky pro ocenění firem a organizací v programech EXCELENCE, START a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj je možné podávat do 17. května 2024.

Ve 24. ročníku mohou organizace soutěžit o ocenění v následujících programech:

Pořádání Národních cen ČR má dnes již více než dvacetiletou tradici. Jedná se o nejvyšší ocenění, které mohou organizace získat v oblasti managementu kvality. Přihlášené firmy a organizace mohou díky soutěži získat prestižní mezinárodní certifikát EFQM, národní ocenění, ale také cennou zpětnou vazbu od odborníků a nové profesní kontakty. Díky bezplatné marketingové propagaci a zapojení do aktivit Rady kvality ČR si posílí svou pozici na trhu a stanou se součástí elitního výběru organizací, které toto ocenění již obdržely. Vybrané firmy budou mít pak možnost zúčastnit se slavnostního vyhlášení ocenění v Senátu ČR. Účast v této soutěži není nijak zpoplatněna.

Přihlášky je možné zasílat do 17. května 2024 na e-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz Více informací o soutěži naleznete v níže uvedeném Informačním letáku

Informační leták – ke stažení v PDF formátu.