Kvalifikace – odborná způsobilost osob, které provádějí inspekce hřišť a sportovišť je klíčovým aspektem pro tuto činnost, spolu se zajištěním nezávislosti inspekce
Inspektoři dětských hřišť a sportovišť sdružení v Komoře SOTKVO podstupují každoročně řadu hodin školení k udržení a rozvíjení svých odborných znalostí a odborné způsobilosti. Poslední školení bylo vedené zahraničním lektorem z Dánska. Odpověděl na řadu dotazů ve vztahu k praktické aplikaci příslušných evropských norem.
Odborná způsobilost inspektorů je zásadní z důvodu výkonu jejich funkcí při provádění inspekcí po instalaci a hlavních ročních inspekcí hřišť a sportovišť, a dále při provádění ročních auditů hřišť a sportovišť, které jsou držiteli ocenění značkou kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz.
Tato značka je součástí Národního programu Česká kvalita (www.narodniportal.cz ). Jednou z podmínek získání značky je i následné ověřování udržování podmínek bezpečnosti a kvality, za kterých příslušný subjekt – provozovatel veřejného zařízení, značku získal.