Občasník BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ – E-žurnál pro provozovatele veřejných dětských hřišť a sportovních zařízení je vydáván k podpoře a šíření značky kvality přijaté do Národního programu Česká kvalita
Kabinet pro standardizaci k podpoře uživatelů značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz vydává elektronický občasník. Prioritně je sice zaměřen na držitele licencí na užívání značky, ale samozřejmě je široce distribuován s cílem prezentace značky kvality, která je součástí Národního programu Česká kvalita, k jejímu dalšímu šíření a využívání.
V průběhu 1. kvartálu roku 2023 bylo zveřejněno páté vydání e-žurnálu. V něm se zejména soustřeďujeme na výběr inspektorů hřišť a sportovišť s důrazem na jejich odbornost a nezávislost. Kabinet se svými partnery připravil již několik nástrojů, které mají podpořit korektní prostředí výroby, dodávání a provozu veřejných zařízení pro děti. Stručný souhrn je rovněž uveden v textu tohoto e-občasníku. A součástí těchto nástrojů je právě i uvedená značka kvality pro ověřený provoz hřišť a sportovišť. Všechna dosavadní vydání občasníku jsou přístupná ze stránky Tiskoviny a publikace.

Občasník najdete ZDE.