Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) vydává za finanční pomoci Rady kvality ČR při MPO (Rada) další titul z edice „top-normy“ jako inspiraci pro držitele značek i nové zájemce o značky přijaté do Národního programu Česká kvalita. Cílem projektu je posílit efektivní využití značky Česká kvalita pro zlepšení prodeje oceněných produktů, pro etablování těchto produktů na nových trzích a pro získávání důvěry zákazníků z řad firemních partnerů i spotřebitelů.
Národní program Česká kvalita (dále jen „Národní program“) je jedním z nosných programů Rady. Nyní sdružuje 22 důvěryhodných značek kvality, které pomáhají konečnému spotřebiteli v orientaci na trhu ohledně kvality. Týkají se širokého spektra oblastí výrobků a služeb a konkrétně téměř pět tisíc výrobků a služeb.

Trvalým záměrem Rady je intenzivní propagace a zviditelnění jak loga Česká kvalita, tak jednotlivých značek kvality do programu přijatých. Ale zároveň Rada očekává, že na zviditelňování svých značek kvality, a tedy i zastřešujícího loga Česká kvalita, se budou podílet svými aktivitami jednotliví správci značek, resp. jednotliví držitelé licencí na užívání těchto značek. A abychom je podpořili, připravili jsme pro ně tuto publikaci – Logo Česká kvalita pro výrobky a služby – využití ve firemním marketingu a komunikaci. Věříme, že přispěje k synergii propagačních aktivit vedených Ministerstvem průmyslu a obchodu na jedné straně a jednotlivými výrobci a poskytovateli služeb na straně druhé.
Zpracované téma zahrnuje i stručný kontext geograficky širšího používání značek kvality a značek obchodních – brandů, což je důležité k pochopení podstatných souvislostí k využívání značek kvality v reklamě a marketingu u nás, a zejména v rámci Národního programu.
Na konkrétních příkladech širokých možností využití značek se publikace snaží navést držitele značek k využití různých nástrojů v reklamě a marketingu. A inspirovat i nové zájemce o značky kvality v rámci Národního programu. Chceme ukázat, že se vyplatí provádět v oblasti kvality další a hlubší osvětu, která povede k vyšší prodejnosti oceněných produktů, k vyšším ziskům, ale také ke zvýšení kvality života v České republice. To je totiž základní smysl všech aktivit v rámci Národní politiky kvality.

Publikace ke stažení: Logo Česká kvalita pro výrobky a služby – využití ve firemním marketingu a komunikaci