Jménem Konsorcia pro vlastnictví a správu značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz vydává Kabinet pro standardizaci k podpoře uživatelů značky elektronický občasník. Prioritně je sice zaměřen na držitele licencí na užívání značky, ale samozřejmě je široce distribuován s cílem prezentace značky kvality, která je součástí Národního programu Česká kvalita (www.narodniportal.cz), k jejímu dalšímu šíření a využívání. Žurnál zaměřujeme na aktuální informace k bezpečnému provozu dětských hřišť a sportovních zařízení s důrazem na odpovědnost provozovatelů. Důsledně se snažíme interpretovat povinnosti a odpovědnosti vyplývající z požadavků technických norem a právních předpisů. Chceme zejména provozovatelům veřejných zařízení napomáhat udržovat a dále rozvíjet povědomí o aktuálním vývoji v oboru. Všechna dosavadní vydání občasníku jsou přístupná ze stránky Tiskoviny a publikace.

Pro první pololetí 2024 bylo zpracováno již šesté vydání elektronického občasníku. Ke stažení z této adresy – Zde. V textu tohoto vydání jsme se vrátili do konce roku 2023, kdy se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konal Den s Českou kvalitou. Naše Konsorcium předávalo hned trojí ocenění provozovatelům vybraných hřišť a sportovišť. V odborné části našeho občasníku jsme se pak zaměřili na téma dopadových ploch a povrchů dětských hřišť a sportovišť.

Každoročně pořádaný DEN S ČESKOU KVALITOU je mimořádnou příležitostí zviditelnit logo Česká kvalita, které je připojována k více než 20 značkám kvality přijatých do Národního programu Česká kvalita. Správci těchto značek předávají ocenění svým vybraným výrobcům či poskytovatelům služeb a jsou tak zviditelněny jak tyto podniky a organizace, tak jejich konkrétní produkty. V říjnu 2023 tuto příležitost využili správci značek k předání ocenění v řadě oblastí – obuv pro děti i dospělé, sociální služby, ekologické služby atd. A samozřejmě nezůstalo pozadu naše Konsorcium a správce značky pro bezpečný provoz hřišť a sportovišť.

Hned dvě nové značky byly přiznány společnosti CENTRA a.s. za dětské hřiště na Barrandově – vnitroblok Lipského a za sportovní hřiště rovněž v Praze 5 na Barrandově – vnitroblok Lohniského. Prestižní ocenění dále získalo sportovní hřiště Litoměřice – Růžovka, které vlastní a provozuje MĚSTO LITOMĚŘICE.

Odborným tématem, kterému jsme se v šestém vydání e-žurnálu věnovali, jsou TECHNICKÉ NORMY K POVRCHŮM A DOPADOVÝM PLOCHÁM DĚTSKÝCH HŘIŠŤ. Východiskem pro zajištění správné praxe pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz dětských hřišť jsou evropské normy zavedené anebo ještě zaváděné do soustavy ČSN. V žurnálu je uveden výčet těchto norem i dokumentů, které je rozpracovávají do formy interpretací a postupů správné praxe. V žurnálu je formou tezí nabídnut přehled hlavních požadavků a principů z těchto norem.

Na hřištích a sportovištích se v praxi vyskytují různé druhy povrchů a gumových koberců vyráběných z umělého kaučuku. Některé materiály svými vlastnostmi, či konzistencí nejsou po pokládce v souladu s utlumením pro výšku kritického pádu u daného herního prvku. Proto jsme se nyní zaměřili na podrobnější informace o MĚŘENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ DOPADOVÝCH PLOCH. Provozovatele zejména upozorňujeme, že je i zde nutné doložení souladu s požadavky ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1177 (jedná se o stanovený výrobek jako jím je herní prvek).
Požadován je na dopadovou plochu nejen certifikát, ale i doklad o hygienické nezávadnosti. Především u litých pryžových povrchů, se při pokládkách vyskytují odchylky od prvotního certifikátu.

V rámci provedené hlavní roční kontroly anebo vstupní kontroly v případě nového veřejného zařízení upozorní provozovatele kontrolovaného veřejného zařízení na případné změny dopadových ploch, včetně z umělého kaučuku (např. EPDM) a na tomto základě si provozovatel u objedná proměření dopadové plochy elektronickou testovací hlavou (zkouška HIC bude provedena dle požadavků předepsaných testovacích hodů u každého typu herního prvku – ČSN EN 1177) a po jejím provedení obdrží inspekční zprávu s fotodokumentací.

Odkazy
Všechny naše publikace, resp. odkazy na ně, nalezne na našich stránkách na adrese https://www.overenehriste.cz/dokumenty/nase-publikace.php. Upozorňujeme, že texty našich publikací lze používat jen pro nekomerční účely.
Doporučené webové adresy
https://www.overenehriste.cz/index.php
https://www.sotkvo.cz/
http://csnonlinevstup.agentura-cas.cz/
https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal-unmz/
www.narodniportal.cz
Libor DUPAL, Kabinet pro standardizaci