Jihočeský kraj ve spolupráci s JAIP, o.p.s. a Radou kvality ČR oznámili dnes prodloužení termínu pro příjem přihlášek do čtvrtého ročníku prestižního ocenění „CENA HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST (CSR) ZA ROK 2022“. Tato cena je udělována subjektům, které se významným způsobem angažují v oblasti společenské odpovědnosti a dosahují pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí.

Zájemci o toto ocenění mají nyní možnost přihlásit se do soutěže až do 30. června 2023.

Přihlášení je velmi jednoduché – stačí navštívit webové stránky ocenění na adrese:

www.oceneni-csr-jck.cz a zvolit správnou kategorii, následně vyplnit sebehodnotící dotazník.

Zaslané podklady budou vyhodnoceny externími experty z Rady kvality ČR při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na podzim roku 2023 se uskuteční slavnostní vyhlášení oceněných subjektů.

Toto ocenění představuje významný moment, kterým chceme ocenit a představit příklady dobré praxe firem a společností, které se aktivně věnují udržitelnosti“ uvádí Michaela Novotná, ředitelka JAIP.

Vyzýváme všechny zájemce, aby neváhali a využili prodlouženého termínu pro přihlášky. Připojte se k významným představitelům společenské odpovědnosti v Jihočeském kraji a ukažte svou angažovanost ve prospěch naší společnosti.

Pro více informací kontaktujte:

JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

vachova@jaip.cz, 608 572 258

Pod pojmem CSR rozumíme koncept, kterým se organizace otevřeně přiznává ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti a tento koncept integruje do své každodenní činnosti. Společensky odpovědné chování je představováno aktivitami, které jsou nejen nad rámec zákonných povinností, ale i v souladu s etickými, komerčními a společenskými očekáváními. Zásady společenské odpovědnosti (CSR) je vhodné integrovat do systému řízení, strategie a hodnot organizace. S tím souvisí i stanovení etických standardů, minimalizace negativních dopadů své činnosti na životní prostředí, péče o zaměstnance a podpora regionu. 

Zdroj: Tisková zpráva JAIP – Jihočeské agentury pro podporu inovací, o.p.s.