Zástupci organizací, které uspěly v soutěži o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, si v pondělí 18. 4. 2016  v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě převzali z rukou hejtmana kraje Jiřího Běhounka originální ocenění.

V historicky prvním ročníku soutěže byla oceněna v kategorii Soukromý sektor do 250 zaměstnanců firma HBH odpady s.r.o. Za velké firmy nad 250 zaměstnanců získala zlato První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., za veřejný sektor sbírala gratulace za první místo Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř a v kategorii obcí skončilo na jediném druhém místě město Žďár nad Sázavou.

„Do historicky prvního ročníku ankety se v rámci všech kategorií přihlásilo 26 organizací. To svědčí o tom, že téma společenské odpovědnosti není organizacím, které významně působí na území Kraje Vysočina nebo jejichž sídlo se nachází na území Kraje Vysočina, lhostejné. Mezi oceněnými jsou mimo jiné klíčoví zaměstnavatelé, kterým není lhostejná přítomnost, ani budoucnost jejich existence s tím, že jsou připraveny a ochotny dělat něco na rámec svých povinností, “ uvedl hejtman Jiří Běhounek s tím, že integrace sociálních, environmentálních, etických a lidskoprávních zájmů vyžaduje nemalé úsilí, nicméně má smysl a přináší konkrétní výsledky.

Odborná porota hodnotila rozsah poskytnutých informací o dosažených výsledcích v roce 2015. Zaměřovala se na činnosti organizací v oblasti regionální, sociální, ekonomické a environmentální odpovědnosti. Vítězové jednotlivých kategorií na 1. až 3. místě si převzali originální skleněnou plastiku, kterou speciálně pro tuto soutěž vytvořil v limitované sérii David Lhota, student 3. ročníku Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. „Inspirací byla barevnost loga Kraje Vysočina modrá a zelená, ale také základní vlastnosti skla a možnost barevných efektů,“ prozradil David.

Vítězové soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2015

Soukromý sektor – zaměstnavatelé do 250 zaměstnanců

  1. místo: HBH odpady s.r.o.
  2. místo: Rodinný pivovar BERNARD a.s.
  3. místo: VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

Soukromý sektor – zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců

  1. místo: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
  2. místo: MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. a MANN+HUMMEL Service s.r.o.
  3. místo: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Veřejný sektor – obce

       2. místo: Městský úřad Žďár nad Sázavou

Veřejný sektor – ostatní

  1. místo: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
  2. místo: Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání
  3. místo: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Kromě originální plastiky zároveň získali první tři v každé kategorii oprávnění používat známku Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost a také logo Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

„Kraj Vysočina je odpovědný za rozvoj území a má zájem na rozvíjení principů, které definice společenské odpovědnosti vymezují. Proto chtěl vyhlášením soutěže přispět k osvětě v této oblasti a podpořit a ocenit ty firmy a organizace, které tento odpovědný přístup aplikují ve své práci a to i tak, aby motivovaly další organizace a podniky k jejich následování,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education.

Vysočina 5

Fotografie: Vítěz kategorie nad 250 zaměstnanců – První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Zdroj: Tisková zpráva 18. 4. 2016, Kraj Vysočina, zde.