Plzeňský kraj vyhlašuje již třetí ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost, kam se mohou hlásit veřejné subjekty a soukromé firmy z regionu.

Třetí ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2015 vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Soutěž si klade za cíl ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Přihlásit do soutěže se mohou všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, včetně těch, jež se přihlásily do minulých ročníků. Organizace, které mají zájem zapojit se do soutěže,  zašlou vyplněnou přihlášku Krajskému úřadu nejpozději do 30. dubna 2016. V květnu proběhne hodnocení organizací odbornou komisí.

Soutěžit probíhá v kategoriích:

  • kategorie Podnikatelský sektor
  • kategorie Veřejný sektor
    • podkategorie obce
    • podkategorie ostatní (nemocnice, školy, aj.)

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v úterý 21. června 2016 na krajském úřadu.

Více informací naleznete na webových stránkách Plzeňského kraje.