Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

OPEN CALL a mezinárodní soutěž SozialMarie 2019

Rakouská nadace Unruhe Privatstiftung hledá výjimečné sociálně inovační projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Mezinárodní cena SozialMarie je letos vyhlašovaná již popatnácté. Hledáme inovace z Česka, Maďarska, Rakouska a Slovenska, ale i z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska. Přihlášku mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové … Continue reading OPEN CALL a mezinárodní soutěž SozialMarie 2019

  více zde
13. 11. 2018

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR

Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. Konferenci, které … Continue reading Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR

  více zde

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo nové číslo Newsletteru CSR

Druhé vydání Newsletteru CSR v roce 2018 obsahuje aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu a příspěvky zúčastněných stran. V aktuálním vydání Newsletteru CSR se dočtete o závěrečné fázi přípravy Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na období 2019‑2023, o blížícím se 2. ročníku Národní konference CSR, nových členech Platformy zainteresovaných stran (Jihočeská … Continue reading Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo nové číslo Newsletteru CSR

  více zde
25. 9. 2018