Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

MPO vydalo nové číslo Newsletteru CSR

V pořadí čtvrté vydání Newsletteru CSR (druhé v roce 2019) obsahuje aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu a příspěvky zúčastněných stran. V květnovém vydání Newsletteru CSR se dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR a Národním akčním plánu čisté mobility Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci příspěvků zainteresovaných stran se seznámíte s aktuálními oceněními na poli … Continue reading MPO vydalo nové číslo Newsletteru CSR

  více zde
16. 5. 2019

2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR

Dne 30. dubna 2019 proběhlo na půdě MPO 2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR. „Společenská odpovědnost je celosvětově nahlížena jako základ pro udržitelný rozvoj a nedílná součást strategického řízení směřující k dosahování dlouhodobé výkonnosti a konkurenceschopnosti,” zaznělo v úvodním slovu náměstka pro řízení Sekce obchodu, služeb a podnikání Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, který dále zdůraznil, že hlavním záměrem Ministerstva … Continue reading 2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR

  více zde
3. 5. 2019