Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR

Dne 30. dubna 2019 proběhlo na půdě MPO 2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR. „Společenská odpovědnost je celosvětově nahlížena jako základ pro udržitelný rozvoj a nedílná součást strategického řízení směřující k dosahování dlouhodobé výkonnosti a konkurenceschopnosti,” zaznělo v úvodním slovu náměstka pro řízení Sekce obchodu, služeb a podnikání Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, který dále zdůraznil, že hlavním záměrem Ministerstva … Continue reading 2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR

  více zde
3. 5. 2019

Setkání Platformy zainteresovaných stran

Milí členové Platformy, zveme Vás na druhé setkání Platformy zainteresovaných stran CSR pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu, které se uskuteční dne 30.dubna 2019 v 10, 00 hod.  na MPO, Na Františku 32 (v místnosti č.239 -1.patro)

  více zde
11. 4. 2019