Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR

Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. Konferenci, které … Continue reading Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR

  více zde
13. 11. 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo nové číslo Newsletteru CSR

Druhé vydání Newsletteru CSR v roce 2018 obsahuje aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu a příspěvky zúčastněných stran. V aktuálním vydání Newsletteru CSR se dočtete o závěrečné fázi přípravy Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na období 2019‑2023, o blížícím se 2. ročníku Národní konference CSR, nových členech Platformy zainteresovaných stran (Jihočeská … Continue reading Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo nové číslo Newsletteru CSR

  více zde
25. 9. 2018

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019-2023 je připraven k odeslání vládě k projednání

Po meziresortním připomínkovém řízení k Národnímu akčnímu plánu CSR v ČR na léta 2019-2023, které proběhlo v termínu 31. 7. – 14. 8. 2018 a které přineslo celkem 137 připomínek (38 zásadních a 99 doporučujících), došlo k jejich úspěšnému vypořádání. S potěšením můžeme konstatovat, že v současné době je materiál bez rozporu připraven k projednání na vládě. Očekáváme, že termín … Continue reading Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019-2023 je připraven k odeslání vládě k projednání

  více zde
14. 9. 2018