Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bylo rozhodnuto o odložení slavnostního vyhlášení a předávání ocenění Národní ceny kvality České republiky, Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost za rok 2021, které se mělo uskutečnit dne 24. listopadu 2021 ve Španělském sálu Pražského hradu.

O novém termínu akce budeme včas informovat.

Přejeme všem pevné zdraví.