Odborný seminář Stromy v krajině

Odborný seminář Stromy v krajině

28. srpna 2017
Začátek události
28. srpna 2017
Konec události
28. ledna 2021 - 04:14
Místo konání
české Budějovice

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s
Celostátní sítí pro venkov – Tematickou pracovní skupinou  „Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce“

společně pořádají odborný seminář STROMY V KRAJINĚ 

jako doprovodný program 44. ročníku výstavy Země živitelka 2017

Program:
9:00 Prezence účastníků
9:30 Zahájení semináře

Úvodní slovo:
• Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR

Vystoupení hostů:
• Marian Jurečka, ministr zemědělství
• Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

Moderuje: Ing. Dagmar Adámková a Ing. Stanislav Rampas

Dopolední blok přednášek:

Funkce stromů v krajině
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Programy MŽP a OPŽP na podporu výsadby a ošetřování stromů v krajině
Ing. Elena Bočevová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Programy MZE a PRV
Ing. Martin Leibl Ph.D., Ministerstvo zemědělství ČR

Výsadba ovocných dřevin v pozemkových úpravách
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Ovocné dřeviny, náš národní poklad
Ing. Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody

Strom jako klimatická jednotka pro zadržení vody v krajině
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI Třeboň

11:15 – 11:30 Přestávka – občerstvení

Odpolední blok přednášek:

Projekt Milión stromu do krajiny
Mgr. Petr Kulíšek, KS MAS Královéhradecký kraj

Výsadba a údržba stromů v kulturní krajině
Ing. Zdeněk Buzek, soukromý zemědělec zabývající se pěstováním starých ovocných odrůd; Tábor

Příklad dobré praxe „Zahradou poznání″
Ing. Miroslav Šobr, Městský úřad Strakonice
12:30 Diskuze

Předpokládané ukončení semináře v cca 13:00 hod.

 

Více informací zde.

Registrujte se na adrese spov.veronika@seznam.cz nejpozději do 24. srpna 2017.

 

 

Globální Summit korporátní udržitelnosti pod záštitou OSN.

pondělí 28. srpna 2017
České Budějovice, Areálu Výstaviště České Budějovice - pavilon Z, sál č. 4 – 1. patro