S radostí informujeme, že se Platforma zainteresovaných stran CSR od vydání minulého čísla Newsletteru CSR rozšířila o nové členy a rádi bychom je tímto přivítali. Jedná se o Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Československou obchodní banku a.s., ELT Management Company Czech Republic s.r.o. a FIRMU PRO ZDRAVÍ, z.s..

Připomínáme, že vytvoření Platformy zainteresovaných stran CSR je jednou z dílčích aktivit Národního akčního plánu CSR a má vést k aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran. Účastníkem Platformy se může stát organizace soukromého i veřejného sektoru zabývající se společenskou odpovědností či subjekt zastřešující určitou odbornou či zájmovou oblast soukromého a veřejného sektoru.