Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 14. června 2023 dokument Národní politika kvality České republiky 2023-2030.  Materiál, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality České republiky zároveň navazuje na předchozí strategický dokument k této problematice.

Národní politika kvality České republiky 2023-2030, do jejíž přípravy byly zapojeny i resorty, shrnuje záměry vlády České republiky ve vztahu ke kvalitě, podporuje a propaguje kvalitu života občanů, podnikatelů, udržitelnost a konkurenceschopnost České republiky. Záměry, uvedené v dokumentu, představují přehled nejdůležitějších aktivit a oblastí, kterými by se měly rezorty, samospráva, podnikatelská a jiná uskupení, školy, poradenské a vzdělávací organizace i neziskový sektor ve své každodenní práci prioritně zabývat ve vztahu ke kvalitě.

Cílem materiálu je iniciovat realizaci aktivit, které pomohou formovat a usměrňovat kvalitu prostředí a činností v jednotlivých oblastech života v České republice,“ uvedl zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství na Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický.

 „Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Radou kvality České republiky, v rámci Národní politiky kvality více než 20 let podporuje nejen organizaci odborných akcí se zaměřením na problematiku kvality, ale i Národní program Česká kvalita, který podporuje prodej kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb a prestižní soutěž Národní ceny České republiky“, zmínil ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a 1. místopředseda Rady kvality České republiky Pavel Vinkler a dodal, „děkuji všem, kteří se na přípravě dokumentu podíleli, členům Rady kvality ČR i pracovníkům jednotlivých rezortů.“

Materiál je dostupný ke stažení na níže uvedeném odkazu:

Národní politika kvality České republiky 2023-2030 – materiál

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2023