Rada kvality ČR a Sdružení pro oceňování kvality představily nový model hodnocení Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Organizace, které se ceny zúčastní, budou hodnoceny podle modelu „Committed to Sustainability“ (C2S) vytvořeného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact. Cena je udělována v kategorii veřejný a podnikatelský sektor. Hodnocení Národní ceny tak bude plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a bude vycházet vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění konceptu společenské odpovědnosti  (CSR) nejen jako významného marketingového nástroje, ale především základu pro podnikání v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

Kopie - Nový obrázek

Hodnocení podle modelu „Committed to Sustainability“ se zaměřuje na 4 hlavní oblasti – People, Planet, Profit a Products. Poskytuje účastníkům programu Národní ceny nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se organizace v oblasti zásad společenské odpovědnosti a udržitelnosti nachází a ukazuje, kterým směrem se dále ubírat a na které části problematiky se zaměřit.

Rada kvality ČR se snaží svými programy pomáhat českým podnikatelům v řadě oblastí, mezi které již dlouhou řadu let patří i společenská odpovědnost. A protože toto téma stále více nabývá na významu, rozhodli jsme se do českých podmínek přinést i světově nejuznávanější systém hodnocení v této oblasti – model Committed to Sustainability,“ řekl Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR. „Věřím, že tento nový model hodnocení přivede do programu Národní ceny více firem a organizací veřejného sektoru a pomůže jim zvládnout zavádění konceptu CSR co nejefektivněji a s nízkými náklady,“ dodal Szurman.

Účast v programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj skutečně přináší tuzemským podnikatelům a organizacím možnost zavést koncept CSR s využitím špičkových poradců, ale s minimálními náklady. Program organizuje neziskové Sdružení pro oceňování kvality a je podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu, protože je součástí Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR.

„Kromě efektivního zavedení konceptu CSR přináší účast v programu i možnost získat prestižní ocenění Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, která je předávána v rámci slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu, a také mezinárodně uznávaný certifikát C2S od Evropské nadace pro management kvality. Menším firmám, které si zatím na Národní cenu neodváží, mohu doporučit program Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost případně Cenu za CSR „Podnikáme odpovědně“, které jsou jednodušší a vyžadují méně úsilí,“ vysvětlil Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality.

Rada kvality ČR se tématem Společenské odpovědnosti organizací zabývá již od svého vzniku. V roce 2003 iniciovala vznik sdružení Korektní podnikání, které jako první nastavilo principy společensky odpovědného podnikání v České republice. V roce 2009 zavedla rada program Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, do jehož názvu bylo od letošního roku přidáno i slovní spojení „udržitelný rozvoj“.

 

Zdroj: Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj bude udělována podle evropských pravidel, tisková zpráva NPK, 25.2.2016