Národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023 byl projednán vládou ČR. Vláda návrh schválila se změnou – https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-12–prosince-2018-170762/. Uvedený dokument byl předložen na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49.  Může být motivací pro podnikatelské subjekty i veřejnou správu k dobrovolnému zavádění konkrétních projektů společenské odpovědnosti (CSR) a vytváření příznivého prostředí pro realizaci těchto projektů.