Ve středu 22.9.2021 se uskutečnilo 77. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo online, zahájil 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na MPO Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.

V úvodním bodě zasedání Pavel Vinkler zrekapituloval průběh soutěže Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost za rok 2021, která byla vyhlášena na jaře 2021 a v současné době probíhá dle harmonogramu hodnocení u soutěžících na místě. Hodnocení NCK probíhá v kategoriích Digitální stát, Inovace a Byznys a programech START, EXCELENCE a CSR. V programech START a EXCELENCE dochází letos ke změně, kdy se hodnotí dle nového modelu EFQM s využitím databáze Access Base. Druhým rokem probíhá také hodnocení Národní ceny za rodinné podnikání.  Soutěží napříč kategoriemi se v roce 2021 účastní celkem 58 organizací.  „Slavnostní předávání ocenění plánujeme na 24. listopadu opět v prostorách Pražského hradu“, uvedl Pavel Vinkler. V rámci úvodního bodu bylo také odsouhlaseno složení JURY pro Národní ceny kvality a Národní cenu za CSR.

Další bod jednání byl věnován odborným akcím pořádaným či podpořeným Radou kvality v rámci Měsíce kvality – listopadu. Úvodní akce proběhne již 21.10. v sále AVI v Pařížské ulici v Praze a bude to již 5. ročník Národní konference kvality a CSR.  Druhou významnou akcí bude Den s Českou kvalitou, pořádaný 3.11. na MPO spojený s předáváním osvědčení novým držitelům značek v Programu Česká kvalita. Vyvrcholením Měsíce kvality pak bude slavnostní předávání ocenění Národních cen dne 24.11. na Pražském hradě. V rámci informací o výše uvedených akcích byly zmíněny i další podzimní akce konané s podporou Rady kvality ČR.

V následujícím bodě jednání Pavel Vinkler zmínil marketingovou podporu Programu Česká kvalita, zejména probíhající aktivity ve spolupráci s FTV Prima, spol. s r.o. na projektu „Českou kvalitu nenahradíš“, ve kterém dostávají formou video rozhovorů prostor všichni správci značek a dále projekt „Toulky Českem budoucnosti“, na kterém se ve spolupráci s ČT Rada kvality ČR podílela. Obě tyto aktivity můžete zhlédnout na www.narodniportal.cz, první z nich i na https://cnn.iprima.cz/ceskou-kvalitu-nenahradis.

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., vedoucí oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na MPO poté členy Rady kvality ČR seznámil s výsledky auditu v oblasti finanční podpory odborných akcí z rozpočtu Rady kvality, který proběhl v letních měsících a navazujícími opatřeními v rámci realizace podpory těchto akcí.

V závěru jednání nastínil Pavel Vinkler některé z hlavních cílů Rady kvality ČR na další období, mezi něž patří zejména další marketingová podpora Programu Česká kvalita a větší zviditelnění soutěží v rámci Národních cen kvality s cílem zajištění vyšší účasti soutěžících organizací.