Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a další zástupci ministerstva dnes prodiskutovali se členy Platformy zainteresovaných stran CSR aktualizovanou verzi Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR). Členové platformy se s ministrem shodli na potřebě dále rozvíjet téma společenské odpovědnosti ve veřejné i podnikatelské sféře jako základu pro udržitelný rozvoj celé české společnosti.

„Přijetím Národního akčního plánu CSR v roce 2014 se naší vládě podařilo sjednotit dlouhodobě roztříštěné aktivity různých subjektů, které se v naší zemi tématem společenské odpovědnosti zabývají. Stanovili jsme jasné cíle i způsob, jak jich dosáhnout,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Aktualizovaný plán, schválený vládou ČR 25. ledna 2016, zohledňuje zkušenosti, které jsme za poslední dva roky získali: rozšířila se témata ochrany spotřebitele a úlohy společenské odpovědnosti v orgánech veřejné správy a zcela nově zapracovali téma sociálního podnikání, dodal ministr Mládek.

Nová kapitola věnovaná sociálnímu podnikání je největší změnou v aktualizované verzi NAP CSR. Tento druh podniků hraje důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Potenciál sociálního podnikání není v České republice zatím dostatečně využit a začlenění tohoto tématu do NAP CSR by mělo podpořit zájem veřejnosti i aktivitu potenciálních sociálních podnikatelů při zakládání podniků.

Cílem NAP CSR je i podpora využívání společenské odpovědnosti při hodnocení a zadávání veřejných zakázek a podpora CSR v činnosti orgánů veřejné správy. Jedním z hlavních úkolů je podpořit větší zapojení podnikatelů do Místní agendy 21 a rozvíjet tak principy společenské odpovědnosti na úrovni obcí, měst a regionů.

Samostatným tématem je i ochrana spotřebitele. Ta nabývá významu jak kvůli narůstajícímu počtu zdraví a životu nebezpečných výrobků na trzích EU, tak i díky rozšiřujícím se nekalým praktikám některých obchodníků.

„Naším záměrem je seznámit členy Platformy zainteresovaných stran CSR s novými strategickými prioritami a aktivitami definovanými v Národním akčním plánu CSR, jelikož věříme, že naše vzájemná komunikace a spolupráce přispěje k efektivnější realizaci a vyhodnocování těchto aktivit,“ řekl Robert Szurman, státní tajemník MPO a předseda Rady kvality ČR.

Členové Platformy měli možnost v průběhu setkání prezentovat i své vlastní aktivity, které  v oblasti CSR realizují. Bližší informace o jejich činnosti a pořádaných akcích lze sledovat na tomto portálu v sekci Kalendář akcí nebo pak prostřednictvím elektronického Newsletteru Platformy zainteresovaných stran CSR, který vychází jednou za dva měsíce a k jehož odběru se lze přihlásit zde na portálu.

Zdroj: Tisková zpráva – Ministr Mládek se setkal se zástupci Platformy zainteresovaných stran CSR, 5. 4. 2016