MPO je od roku 2013 národním gestorem problematiky Společenské odpovědnosti organizací. Jedním k úkolů MPO je vypracovávat strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR).