Organizace působící v Kraji Vysočina mají stále možnost ucházet se o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Sběr přihlášek do historicky prvního ročníku nové regionální soutěže byl spuštěn již v listopadu 2015. Přihlášky je však možné zasílat až do konce ledna 2016.

Společenská odpovědnost je stále více zohledňovaným nástrojem moderního marketingu a důležitou složkou konkurenceschopnosti firem a společností. „Považujeme za svou povinnost umožnit podnikatelským a veřejným subjektům prezentovat jejich společensky korektní aktivity široké veřejnosti. Společenská odpovědnost nemá nahrazovat kvalitu výroby nebo služeb, může a většinou také je zvýšenou přidanou hodnotou pro zákazníka a nezanedbatelnou konkurenční výhodou v rámci trhu,“ uvedl k soutěži hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Je přesvědčen, že v Kraji Vysočina jsou řádově desítky adeptů na získání této ceny. Jen je třeba nechat o sobě slyšet.

Cena hejtmana má regionální charakter a má za cíl zvýšit podvědomí o problematice společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku. Ocení úspěchy nejen větších, ale i menších lokálních firem, které ve větší či menší míře pracují s konceptem společenské odpovědnosti.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina.

Kategorie a podkategorie uvedené soutěže jsou:

  1. a) soukromý sektor:

a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně

a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců

  1. b) veřejný sektor:

b1) obce

b2) ostatní (neziskové, příspěvkové organizace apod.)

Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku nové soutěže, kterou zaštítil hejtman Kraje Vysočina je plánováno na 18. dubna letošního roku v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2016.

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách: http://www.kr-vysocina.cz/odpovednost.

 

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina – Krajský úřad přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost (Tisková zpráva)