Regionální konference – Společenská odpovědnost organizací

Regionální konference – Společenská odpovědnost organizací

22. září 2016
Začátek události
22. září 2016
Konec události
27. ledna 2021 - 01:15
Místo konání
Jihlava

1. ročník regionální konference SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

Datum konání: 22. září 2016
Místo konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B, kongres sál)

Akce se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

První ročník regionální konference navazuje na vyhlášení prvního ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Založí tradici inspirativního setkávání, které si klade za cíl zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, jejich obchodními a jinými partnery, orgány regionální a místní samosprávy a širokou veřejností a zvýšení prestiže organizací orientující se na tuto problematiku.

Svá speciální poselství přednesou významní zástupci vítězných organizací Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2015. Program bude věnován jednotlivým konceptům souvisejícím s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Důraz bude kladen na diskusi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s dosavadní aplikací konceptu společenské odpovědnosti.

Konference přinese motivaci k uplatňování konceptu společenské odpovědnosti a bude výzvou před vyhlášením druhého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. V předsálí konference bude vytvořeno konzultační místo pro zodpovězení otázek souvisejících se zpracováním podkladu pro přihlášení do druhého či některého z dalších ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Globální Summit korporátní udržitelnosti pod záštitou OSN.

Celý program konference naleznete v pozvánce zde.