Dokažte, že společenskou odpovědnost berete vážně!

Do konce května zbývá posledních pár dní. Využijte je efektivně a udělejte něco pro svůj rozvoj. Přihlaste se do Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Porovnáte tak své síly a získáte nezávislou zpětnou vazbu.

Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj vyhlašuje Rada kvality ČR ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality a Českou společností pro jakost.

„Rada kvality ČR se snaží svými programy pomáhat českým podnikatelům v řadě oblastí, mezi které již dlouhou řadu let patří i společenská odpovědnost. A protože toto téma stále více nabývá na významu, rozhodli jsme se do českých podmínek přinést i světově nejuznávanější systém hodnocení v této oblasti – model Committed to Sustainability,” řekl Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR. „Věřím, že tento nový model hodnocení přivede do programu Národní ceny více firem a organizací veřejného sektoru a pomůže jim zvládnout zavádění konceptu CSR co nejefektivněji a s nízkými náklady,” dodal Szurman.

Oceňování za společenskou odpovědnost se Rada kvality ČR věnuje již od roku 2009, pro jehož účely byl vyvinut český model hodnocení KORP. V souladu s celosvětovými trendy prošla Národní cena ČR za společenskou odpovědnost v loňském roce významnou pozitivní změnou. Hodnocení organizací nově probíhá podle modelu EFQM „Committed to Sustainability“, které je postaveno na 10 základních principech UN Global Compact. Ocenění poskytuje účastníkům nezávislou zpětnou vazbu a ukazuje směr, kterým problematiku společenské odpovědnosti rozvíjet.

Porovnat své síly a utkat se o prvenství můžete v kategorii podnikatelský a veřejný sektor.

Přihlášky je možné podávat do 31. května 2017.

O významu Národních cen nejlépe svědčí podpora nejvyšších představitelů států. Slavnostní předávání probíhá pravidelně ve Španělském sále Pražského hradu v listopadu v rámci akci „Listopad – měsíc kvality“, který vyhlašuje Rada kvality ČR za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Více informací se dočtete zde.

Zdroj: Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj bude udělována podle evropských pravidel, tisková zpráva NPK, 25.2.2016