Dne 10. května 2018 se konalo jednání kulatého stolu s podnikateli k návrhu novému Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023 (NAP CSR). Jednání kulatého stolu zahájil Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu. Na začátku informoval přítomné o změnách, které proběhly od ledna 2018. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byly přesunuty organizace Platformy CSR, vydávání Newsletteru a správa národního portálu k CSR www.narodniportal.cz, u kterého v současné době probíhá systémové řešení nové podoby a jeho umístění.
Ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu seznámil účastníky jednání s návrhem nového NAP CSR, s postupem jeho přípravy a časovým harmonogramem. „Materiál předložíme vládě do 30. září 2018“ informoval Pavel Vinkler. Upozornil na probíhající online konzultaci k NAP CSR, která je umístěna na webových stránkách MPO a na národním informačním portále o CSR, a ze které budou dle uvážení využity výstupy. Také informoval o publikování nového Newletteru, který je rovněž na stránkách MPO a národním portále k CSR.
Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR prezentoval Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. z odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu. Veřejná online konzultace probíhala od poloviny prosince 2017 do konce března 2018 a vyplynulo z ní, že se 80 % subjektů zabývá CSR a více než polovina respondentů zná Národní akční plán CSR. Za nejpřínosnější aktivity CSR v organizaci považují respondenti péči o zaměstnance, sociální oblast, dárcovství a environmentální odpovědnost.
Dále převzala slovo Ing. Hana Šimková ze stejného odboru a vedla diskuzi k návrhu NAP CSR. Podrobně se prodiskutovaly všechny kapitoly včetně navržených aktivit. Účastníci jednání měli řadu podnětných návrhů, které budou podle uvážení dále využity.
Prezentace ,,Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR“ a návrhu nového „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023” jsou přiloženy.

Návrh NAP prezentace

Prezentace- Dotazník_MS1