Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2017

Fórum sdružuje členské státy, občanskou společnost, soukromý sektor a další zainteresované strany, aby zhodnotily úspěchy, výzvy a zkušenosti získané při uplatňování Globálních cílů SDGs


image18_4680

Také Česká republika vystoupí na fóru a přednese dosavadní výsledky.

Více informací zde.

Téma pro 2017:

 “Odstranění chudoby a podpora prosperity v měnícím se světě”