HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2017

HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2017

19. července 2017
Začátek události
19. července 2017
Konec události
24. ledna 2021 - 21:28
Místo konání
New York

Fórum sdružuje členské státy, občanskou společnost, soukromý sektor a další zainteresované strany, aby zhodnotily úspěchy, výzvy a zkušenosti získané při uplatňování Globálních cílů SDGs


image18_4680

Také Česká republika vystoupí na fóru a přednese dosavadní výsledky.

Více informací zde.

Globální Summit korporátní udržitelnosti pod záštitou OSN.

Téma pro 2017:

 „Odstranění chudoby a podpora prosperity v měnícím se světě“