Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák předal ceny za společenskou odpovědnost za loňský rok. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v úterý 5. dubna 2016 v ostravském Clarion Congress hotelu. Do letošního sedmého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR, se přihlásilo rekordních 70 uchazečů – firmy, obce a společnosti veřejného sektoru.

„Všem vítězům jsem předal ocenění v podobě plastiky s názvem Nositel. Je zhotovena z lité porcelánové hmoty na dřevěném podstavci, v limitované sérii ji vyrobil sochař Jan Šnéberger. Společenskou odpovědnost vnímám jako konání spravedlnosti ke všemu, všem, včetně sebe, kdy člověk vyváží všechny stránky svého konání a učiní něco navíc,“ řekl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015 zvítězilo stejně jako v loňském roce město Kopřivnice, mezi ostatními obcemi si nejvyšší cenu odnesla obec Otice. Z firem do padesáti zaměstnanců obsadila první místo společnost Park Inn by Radisson Hotel Ostrava; (Orchard Hotel a.s.). V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila společnost Technické služby Opava s. r. o. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala společnost Ostravské vodárny a kanalizace  a. s. V předloni nově zřízené kategorii „organizace veřejného sektoru“ získaly 1. místa spolek Družstvo NAPROTI (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o. (podkategorie nad 50 zaměstnanců).

„Je důležité vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj, pro občany více, než jim ukládá legislativa. To je podstata společenské odpovědnosti – poskytovat výrobky či služby svému okolí, a to podle standardů, které jdou nad rámec povinnosti. Jsem rád, že se do soutěže letos přihlásil rekordně vysoký počet soutěžících, dokonce několikanásobný počet oproti soutěžícím v celonárodní soutěži. Jejich zájem je pro mě potvrzením, že nejsme k vlastní budoucnosti lhostejní,“ uvedl hejtman Miroslav Novák.

Soutěž, která se koná od roku 2008, byla letos opět rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále členily podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Vítězové obdrželi plastiku s názvem Nositel, která je zhotovena z lité porcelánové hmoty na dřevěném podstavci. Autorem je sochař Jan Šnéberger. Cena má motto A. de S. Exupéryho: „Všechny cesty vedou k lidem“.

Vítězové soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015

kategorie „podnikatelské subjekty (firmy)“:

  • do 50 zaměstnanců – Park Inn by Radisson Hotel Ostrava;

(Orchard Hotel a.s.).

  • do 250 zaměstnanců – Technické služby Opava s. r. o.
  • nad 250 zaměstnanců – Ostravské vodárny a kanalizace  a. s.

kategorie „organizace veřejného sektoru“:

  • do 50 zaměstnanců – Družstvo NAPROTI
  • nad 50 zaměstnanců – Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.

 kategorie „obce“:

  • obce s rozšířenou působností – Město Kopřivnice
  • ostatní obce – obec Otice

Více informací k dalším oceněným organizacím naleznete na webu Moravskoslezského kraje.

firmy

Foto : Absolutní vítězové – firmy