Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Fórum pro udržitelný rozvoj 2015

Fórum pro udržitelný rozvoj je tradiční akcí Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zároveň jednou z největších platforem pro setkávání a diskusi k tématům všech tří dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické a environmentální.

Letošní ročník se koná v době přijetí významných milníků globálního rozvoje – nového rozvojového rámce OSN Agenda 2030 a klimatické dohody, jejíž uzavření je očekáváno v první polovině prosince v Paříži. To vše se odehrává v turbulentní době, kdy se Evropa vyrovnává s vlnou migrace.

Letošní Fórum chce proto nabídnout reflexi globálního rámce, ve kterém probíhá formulace dlouhodobých priorit rozvoje České republiky a příprava strategického dokumentu „Česká republika 2030“, a zároveň prohloubit diskusi o těchto prioritách s odbornou či zainteresovanou veřejností.

Součástí Fóra pro udržitelný rozvoj bude veletrh organizací, které se věnují otázkám (udržitelného) rozvoje a interaktivní výstava k Cílům udržitelného rozvoje.

Více informací zde.