ELT Management Company Czech Republic s.r.o. je nezisková společnost,  která provozuje kolektivní systém, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Kontakt:  Ing. Radim Filák, tel. 724551757, e-mail: rfilak@eltma.cz